Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 10η /2023

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 11/8/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2023.

2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2022.

3. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024.

4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» –ELEMEC SA

5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμήματος κεντρικού αγωγού ύδρευσης στη περιοχή “Γήπεδο” Λιμένα Θάσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

6.Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη Δ.Κ. Θάσου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την σύνταξη της οριστικής μελέτης φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 200KWp που πρόκειται να εγκατασταθεί πλησίον της νέας Ε.Ε.Λ. στον Πρίνο Θάσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της επισκευής GSM, συστημάτων τηλεχειρισμού αντλίας και τροφοδοτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση της υπηρεσίας οπτικής επιβεβαίωσης σήματος συναγερμού μέσω καμερών για τους χώρους του ΒΙΟΚΑ Λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

10.Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ενός αυτοκινήτου FIAT Panda MY23 (RED) 1.0 GSE 70cv HYBRID, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

11.Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού (γεώτρηση Μακαλιοί), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

12.Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αντλίας ανακυκλοφορίας στο ΒΙΟΚΑ Λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

13.Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας και λειτουργίας εφαρμογής τηλεματικής διαχείρισης (γεωεντοπισμού – GPS) του στόλου των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

14.Έγκριση απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.

15.Επέκταση Προγράμματος Επιχορήγησης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. από την Δ.Υ.Π.Α. για την απασχόληση ατόμου με αναπηρίας (ΑμεΑ).

16.Διαγραφή μέρους βεβαιωμένων μέσω Εφορίας οφειλών.

17.Αποζημίωση καταναλωτή.

18.Έγκριση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα