Δελτίο Τύπου, Διαγωνισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ   ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ                                                                                                                                                                                                                                           ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ                                                                                          


Σχετικά άρθρα