Διαγωνισμοί

Λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Ποτού – Λιμεναρίων Δήμου Θάσου

Προκήρυξη

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή της υπηρεσίας:

“Λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Ποτού – Λιμεναρίων Δήμου Θάσου”

Διακήρυξη
Προκήρυξη
Τροποποίηση


Σχετικά άρθρα