Διαγωνισμοί

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ

Προκήρυξη

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή της υπηρεσίας:

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ», προϋπολογισμού 61.850,00€ πλέον Φ.Π.Α.


Σχετικά άρθρα