Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού-Πευκαρίου (β’ φάση)

Χρηματοδότηση έργου:

ΕΠΠΕΡΑΑ

Προϋπολογισμός έργου:

928.000€