Επεκτάσεις ύδρευσης-αποχέτευσης β’ φάση Ποταμιάς

Χρηματοδότηση έργου:

ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΜΘ (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)

Προϋπολογισμός έργου:

105.000€

Έτος:

2009