Επεκτάσεις εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Παναγίας – Ποταμιάς

Χρηματοδότηση έργου:

ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΜΘ (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)

Προϋπολογισμός έργου:

535.700€

Έτος:

2010