Επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λιμένα Θάσου

Χρηματοδότηση έργου:

ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΜΘ (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)

Προϋπολογισμός έργου:

810.000€

Έτος:

2011