Δεξαμενή Σκάλας Παναγίας (θέση Φλαμουριά)

Χρηματοδότηση έργου:

ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΜΘ (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)

Προϋπολογισμός έργου:

102.000€

Έτος:

2016