Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Πρίνου – όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου

Χρηματοδότηση έργου:

ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΜΘ (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)

Συνολικός προϋπολογισμός πράξης:

2.750.000€

Συμβατικό ποσό πράξης:

1.652.989,31€

Στόχοι έργου

Το έργο αφορά την κατασκευή μιας νέας δεξαμενής στην περιοχή ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΙΑ για την υδροδότηση του οικισμού Πρίνου (Καλυβιών) και μιας δεξαμενής στη περιοχή ΣΕΛΛΑΔΙ για την υδροδότηση του οικισμού Όρμου Πρίνου. Επίσης θα κατασκευαστεί νέο εσωτερικό δίκτυο στον οικισμό Πρίνου και όρμου Πρίνου.

Η σύμβαση έχει υπογραφεί με τον ανάδοχο στις 25-01-2022. Το έργο έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου εξασφαλίζεται συνεχής και επαρκής εφοδιασμός με πόσιμο νερό στους οικισμούς.

Για την ανάγνωση της σύμβασης πατήστε εδώ