Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Αστρίδας, Κοινότητας Θεολόγου Δήμου Θάσου

Χρηματοδότηση έργου:

ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΜΘ (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)

Προϋπολογισμός έργου:

2.630.000€