Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας Καλλιράχης και Σκάλας Σωτήρος

Χρηματοδότηση έργου:

Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Προϋπολογισμός έργου:

4.600.000€

Έτος:

Μάρτιος 2019