ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πράξη : «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035045

 Κύριος του έργου : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου Φορέας Υλοποίησης : Δήμος Θάσου Πράξη : «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035045 Άξονας Προτεραιότητας : «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα : «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 – 2020» Συνολικό κόστος Πράξης […]


ΕΣΠΑ 2014-2020

Πράξη : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού – Λιμεναρίων Θάσου – Δίκτυα Αποχέτευσης (Β΄ Φάση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5007724

Κύριος του έργου : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου Φορέας Υλοποίησης : Δήμος Θάσου Πράξη : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού – Λιμεναρίων Θάσου – Δίκτυα Αποχέτευσης (Β΄ Φάση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5007724 Άξονας Προτεραιότητας : «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα : «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και […]