Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου, Διαγωνισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ   ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ                                                        […]


Δελτίο Τύπου, Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας οκτώ (8) μηνών. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  


Δελτίο Τύπου

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Θάσος, 13-03-2023 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 911 ΘΑΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Λιμένας 64004 Θάσος Τηλ.: 2593024025-26 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.: Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, […]


Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση για Θεολόγο

Προς τους κατοίκους Θεολόγου, Η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε στο Θεολόγο κατά τις πρωϊνές ώρες της Παρασκευής 25/11, είχε ως επακόλουθο τη δημιουργία έντονης θολότητας στο πόσιμο νερό του οικισμού, με προφανή αιτία την είσοδο λασπωμένου νερού στις πηγές της Αγίας Βασιλικής. Η θολότητα του νερού είναι λόγος οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν το νερό […]


Δελτίο Τύπου, Νέα

Ένταξη νέου έργου ύδρευσης

ΝΕΑ ΕΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ – ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Την Παρασκευή 8/4/2022 αναρτήθηκε (ΑΔΑ: Ψ2ΓΤ46ΜΤΛΡ-Υ2Ρ) το με αριθμό πρωτ. 3736 έγγραφο της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Το αίτημα χρηματοδότησης υποβλήθηκε […]