Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση για Θεολόγο

Προς τους κατοίκους Θεολόγου, Η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε στο Θεολόγο κατά τις πρωϊνές ώρες της Παρασκευής 25/11, είχε ως επακόλουθο τη δημιουργία έντονης θολότητας στο πόσιμο νερό του οικισμού, με προφανή αιτία την είσοδο λασπωμένου νερού στις πηγές της Αγίας Βασιλικής. Η θολότητα του νερού είναι λόγος οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν το νερό […]


Δελτίο Τύπου, Νέα

Ένταξη νέου έργου ύδρευσης

ΝΕΑ ΕΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ – ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Την Παρασκευή 8/4/2022 αναρτήθηκε (ΑΔΑ: Ψ2ΓΤ46ΜΤΛΡ-Υ2Ρ) το με αριθμό πρωτ. 3736 έγγραφο της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Το αίτημα χρηματοδότησης υποβλήθηκε […]