Αποφάσεις Δ.Σ.

Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 4η/2024

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσηςσυνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 19/02/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: Θέματα ημερήσιας διάταξης   1. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή εργασιών τοπογράφου […]


Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 3η /2024

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 31/01/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:   1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού […]


Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 2η /2024

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 25/01/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:   Θέματα ημερήσιας διάταξης   1. Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης του […]


Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 1η /2024

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 12/01/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θεμάτος:   Θέμα ημερήσιας διάταξης 1. Έγκριση Πρακτικών προσωρινών αναδόχων ανοιχτού διαγωνισμού για […]


Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 16η /2023

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ειδική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 20/12/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού παρακάτω θέματος:   1. Έγκριση του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2024.   Ο […]