deyath

Διαγωνισμοί

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ

Προκήρυξη Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή της υπηρεσίας: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ», προϋπολογισμού 61.850,00€ πλέον Φ.Π.Α.


Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 11η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 29/07/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, τ. Α’), όπως ισχύουν, για συζήτηση και […]


Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 10η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 12/07/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 και του άρθρου 48 του Ν. 4940/2022, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: Θέματα ημερήσιας διάταξης 1. Έγκριση […]


Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 9η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία τηςΔ.Ε.Υ.Α.Θ., την 01η/07/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 και του άρθρου 48 του Ν. 4940/2022, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:Θέματα ημερήσιας διάταξης1. Ορισμός υπολόγου των πιστώσεων […]


Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 8η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,στις 15/06/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 4 του Ν. 1069/80.Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/19-09-2021, τ. Α ́), όπως ισχύουν, τις υπ’ αριθμ. 426/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6–ΥΔ4) […]


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. https://deyathassou.gr/wp-content/uploads/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Πρόσληψης-προσωπικού-.pdf


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 18 του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4483/2017 και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3β του Ν. 3919/2011. 3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 4. Το αριθμ. πρωτ. 45838/12-6-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – […]


Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 7η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 03/06/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/19-09-2021, τ.Ά), όπως ισχύουν, την αριθ. 643/24-09-2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και […]


Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 6η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 17/5/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/19-09-2021, τ.Α’), όπως ισχύουν, την αριθ. 643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς […]


Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 5η/2022

Καλούνται τα μέλη τα Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 21/04/2022 ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/ […]