Βέλος επόμενης Σελίδας

Ύδρευση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Θάσου τα τελευταία 20 χρόνια (2001-2021) είναι ο φορέας διαχείρισης του νερού στο νησί της Θάσου.

Η Δημοτική Ενότητα Θάσου αποτελείται από 10 Κοινότητες και 26 οικισμούς.

Η παροχή νερού προς τα ακίνητα των κατοίκων του νησιού γίνεται μέσω δικτύων ύδρευσης, διαφόρων υλικών και διαμέτρων τα οποία χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, τα εξωτερικά και τα εσωτερικά δίκτυα. Εξωτερικά ονομάζονται τα δίκτυα τα οποία συνδέουν τα σημεία υδροληψίας, δηλαδή τις πηγές και τις γεωτρήσεις, και τροφοδοτούν τις δεξαμενές συλλογής του εκάστοτε οικισμού. Εσωτερικά ονομάζονται τα δίκτυα που ξεκινούν από τις δεξαμενές συλλογής για να μεταφέρουν το νερό μέχρι και τα ακίνητα των καταναλωτών.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου έχει υπό την ευθύνη της περίπου 241km εξωτερικού δικτύου και περίπου 135km εσωτερικού δικτύου, ενώ η τροφοδοσία των δεξαμενών της γίνεται από 91 πηγές και 37 γεωτρήσεις.

Η Επιχείρηση εξυπηρετεί τον πληθυσμό της Θάσου, μόνιμο και εποχιακό, μέσω 15.200 συνολικά υδρομετρητών.