Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Δήμος Θάσου


Θάσος


Ελληνική Κυβέρνηση


Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών


Συνήγορος του καταναλωτή


Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών


Ευρωπαϊκή Ένωση


Διαύγεια


Οδηγός καλών πρακτικών τοπική αυτοδιοίκησης για τη βιώσιμη διαχείριση του αστικού νερού (2013)


ΕΔΕΥΑ (Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης)


Εφαρμογή google play «Ποιότητα Νερού»


International water association


Water Europe


EurEau: European federation of national associations of water services