Βέλος επόμενης Σελίδας

Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου

Αγαπητοί καταναλωτές,

Το νερό είναι το υπέρτατο αγαθό για την ανθρώπινη ζωή.

Η διαχείρισή του, όμως, αποτελεί για όλες τις κοινωνίες μεγάλη πρόκληση. Οφείλουμε την προστασία και τη διαφύλαξή του για τις επόμενες γενιές. Ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες είναι επιτακτική η ανάγκη για οικονομία στη χρήση του νερού, λόγω των προβλημάτων που δημιουργεί η αλόγιστη κατανάλωσή του.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, διεπόμενη από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Το νερό συνιστά δημόσιο αγαθό, που καλύπτει βασική βιοτική ανάγκη των πολιτών, γι’ αυτό και η Επιχείρηση εστιάζει στον κοινωφελή σκοπό της και όχι στο κέρδος.

Αντικείμενο της Επιχείρησης είναι η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο σχεδιασμό, στη μελέτη, στη κατασκευή, στη συντήρηση, στην εκμετάλλευση, στη διοίκηση και στη λειτουργία των δικτύων και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, ύδρευσης, επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης τους. Σύμμαχοι στο δύσκολο έργο της είναι η συσσωρευμένη εμπειρία, αλλά και η υπευθυνότητα του προσωπικού της.

Ως Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, η Διεύθυνση και οι εργαζόμενοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια αφ’ ενός να χρησιμοποιούν με τον πλέον βέλτιστο τρόπο τους παραγωγικούς συντελεστές και τους πόρους της Επιχείρησης και αφετέρου να δημιουργούν τις ικανές προϋποθέσεις, να προετοιμάζουν τις συνθήκες για μεγάλα έργα σε όλες τις Κοινότητες  του Δήμου,  αλλά και να υλοποιούν  τα επενδυτικά προγράμματα στο τομέα των δικτύων και των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, στοχεύοντας στην ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του νησιού και στην αειφόρο ανάπτυξή του.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου, τον καθένα ξεχωριστά, για την πολύτιμη βοήθειά τους.

Το νερό είναι η ζωή μας!

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Γ. Μανίτσας