Εικονίδιο Υπολογιστή Λογαριασμού

Υπολογιστής λογαριασμού

Υπολογίστε πόσο κοστίζουν τα κυβικά του νερού που καταναλώνετε, μέσω του υπολογιστικού πίνακα.


Συμπληρώστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας

Προηγ. Μέτρηση ( m3 )

Νέα μέτρηση ( m3 )

Κατανάλωση ( m3 )

Επιλέξτε το τιμολόγιό σας

Υπάρχει αποχέτευση


Καθαρισμός