Δελτίο Τύπου

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΑΧΩΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ»

Στις 09-02-2024 υπογράφηκε στο γραφείο του προέδρου της ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ η σύμβαση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΑΧΩΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ» προϋπολογισμού  89.743,18 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

 

Τη σύμβαση του έργου υπέγραψε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ κ. Μανίτσας Κωνσταντίνος με τον ανάδοχο εργολάβο του έργου κ. Τιμοσίδη Μιχάλη του Ιωάννη.

 

Το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση με την με αριθ. πρωτ. 4121.36-01.01/1005 (ΑΔΑ: 63ΛΨ4653ΠΩ-Ρ2Π) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής από τις πιστώσεις του κωδικού 2023ΝΑ23300000 «Υδροδότηση Άνυδρων Νησιών και Έργα Βελτίωσης Υποδομών Ύδρευσης των Νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)» της ΣΑΝΑ233 του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην κωδ. Έργου 2006ΣΕ33000000 της ΣΑΕ330 του ΠΔΕ).

 

Το έργο αφορά στην επέκταση του δικτύου ύδρευσης στα δυτικά του οικισμού, στην παλαιά Εθνική Οδό (περιοχή Μπαμπακιά μέχρι Άγιο Νικόλαο). Θα κατασκευαστεί αγωγός Φ90 μήκους 1.500 μέτρων περίπου που θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο του οικισμού καθώς και ένα (1) φρεάτιο  εκκένωσης, δύο (2) φρεάτια αεροεξαγωγών καθώς και ένα (1) φρεάτιο για τον ένα (1) μειωτή και το απαραίτητο φίλτρο καθαρισμού τύπου “Y”. Επίσης, θα κατασκευασθούν παροχές τριτεύοντος δικτύου.

 

Με την επέκταση του δικτύου στη περιοχή θα λυθούν τα προβλήματα μη επαρκούς υδροδότησης ή και έλλειψης υδροδότησης κατά διαστήματα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η περιοχή είναι ανερχόμενη οικιστικά και η μέχρι σήμερα υδροδότησή της γίνεται με ιδιωτικές παροχές από την άκρη του δικτύου του οικισμού.


Σχετικά άρθρα