Βέλος επόμενης Σελίδας

Τηλέφωνα υπηρεσιών

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα: 25930 24025 & 25930 24026.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να ανατρέξετε στον πίνακα με τα τμήματα της επιχείρησης και να επικοινωνήσετε απευθείας με υπάλληλο, καλώντας στη συνέχεια το αντίστοιχο εσωτερικό νούμερο.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 2593024025-26
Ταμείο εσωτ. 101
Πρωτόκολλο εσωτ. 102
Τμήμα Λογιστηρίου Ταμίας εσωτ. 103
Τμήμα Καταναλωτών εσωτ. 104
Τμήμα Καταναλωτών εσωτ. 106
Γεν. Διευθύντρια εσωτ. 107
Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. εσωτ. 201
Γραμματεία εσωτ. 202
Γενικών Καθηκόντων εσωτ. 203
Τμήμα Προμηθειών εσωτ. 205
Τμήμα Προμηθειών εσωτ. 206
Τεχνικό Τμήμα Μηχανικός Περιβάλλοντος εσωτ. 301
Τεχνικό Τμήμα Πολιτικός Μηχανικός εσωτ. 302
Τεχνικό Τμήμα Πολιτικός Μηχανικός εσωτ. 304