Συχνές ερωτήσεις

Ο λογαριασμός ΔΕΥΑΘ εκδίδεται κάθε 6 μήνες. Πριν το τέλος του 1ου εξαμήνου του έτους εκδίδεται λογαριασμός έναντι κατανάλωσης που υπολογίζεται στο 50% του μέσου όρου (Μ.Ο.) των λογαριασμών των 2 προηγούμενων ετών και στο τέλος του 2ου εξαμήνου εκδίδεται λογαριασμός με καταγραφή των ενδείξεων
Σύντομα, μετά και την ολοκλήρωση της τοποθέτησης 6.300 νέων έξυπνων υδρομετρητών, θα εκδίδονται 4 λογαριασμοί ένας κάθε τρίμηνο, στο 1ο και 3ο τρίμηνο έναντι κατανάλωσης και στο 2ο και 4ο τρίμηνο εκκαθαριστικοί μετά από καταγραφή των ενδείξεων των υδρομετρητών.

Ο λογαριασμός μπορεί να εξοφληθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
• στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, από 7:30-13:00 τις καθημερινές
• online με σύνδεση στο λογαριασμό e-bill
• σε όλες τις Τράπεζες μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ και με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω web-banking
• στα ταχυδρομεία όλης της χώρας μέσω ταχυπληρωμής που είναι ενσωματωμένη στο λογαριασμό.