Βέλος επόμενης Σελίδας

Σημεία υδροληψίας

Από που έρχεται το νερό;

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης κάθε Κοινότητας του Δήμου Θάσου, αποτυπωμένο σε σκαρίφημα, με υπόβαθρο Google Earth.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ

Η Κοινότητα του Λιμένα υδροδοτείται συνολικά από 4 πηγές, 5 γεωτρήσεις και 3 δεξαμενές συλλογής.

Οι πηγές «Γονάτι» και «Άνω Λιοντάρι Μύλος» τροφοδοτούν την «Νέα Δεξαμενή», η πηγή «Αγ. Κωνσταντίνος» οδηγείται στο αντλιοστάσιο ύδρευσης του οικισμού και η πηγή «Λιοντάρι Μύλος» μπορεί κατ’ επιλογή, με την σωστή διαχείριση βανών, να τροφοδοτήσει και τις 3 δεξαμενές του οικισμού. Όλες οι γεωτρήσεις του οικισμού, εκτός από την γεώτρηση «Ρίζος», η οποία τροφοδοτεί αυτόνομα την δεξαμενή «Λαιμός», οδηγούνται στο αντλιοστάσιο ύδρευσης, το οποίο με την σειρά του καταθλίβει το νερό, στέλνοντάς το στην δεξαμενή «Λαιμός».

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ

Η Κοινότητα του Ραχωνίου υδροδοτείται συνολικά από 7 πηγές, 3 γεωτρήσεις και 3 δεξαμενές συλλογής.

Οι πηγές «Λούστ», «Αγ. Δημήτριος» και «Αγ. Γεώργιος» τροφοδοτούν την δεξαμενή του Αγ. Γεωργίου ενώ οι πηγές «Πόπος», «Λεπτοκαρυά» και «Σπασμένο Κιούγκι» την δεξαμενή του οικισμού του Ραχωνίου. Η πηγή της «Παναγίας» αλλά και η υπερχείλιση του οικισμού του Ραχωνίου τροφοδοτούν την δεξαμενή της Σκάλας Ραχωνίου. Η γεώτρηση «Βαράδια» τροφοδοτεί κατ’ επιλογή, είτε τον οικισμό του Ραχωνίου, είτε τον οικισμό της Σκάλας Ραχωνίου, με σωστή διαχείριση βανών, ενώ η γεώτρηση «Μάρμαρο» ενισχύει την τροφοδοσία της Σκάλας Ραχωνίου, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω υψηλών καταναλώσεων. Η γεώτρηση «Τατσιράμος» μπορεί, δυνητικά, να εξυπηρετήσει τους οικισμούς  Ραχωνίου και Αγ. Γεωργίου.

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝΟΥ

Η Κοινότητα του Πρίνου υδροδοτείται συνολικά από 19 πηγές, 4 γεωτρήσεις και 3 δεξαμενές συλλογής.

Οι πηγές «Αγωγούδι», «Γιάννη Λαγκάδι», «Τσέτσιου», «Λούστρες», «Πατραθανάση Βάλτα», «Βαθύ Λαγκάδι», «Κίφα» και «Αχλαδούλι 1 και 2» τροφοδοτούν την δεξαμενή «Σελάδι» του οικισμού του Πρίνου. Η πηγή «Πλατάνα» τροφοδοτεί το Μεγάλο Καζαβίτι, ενώ οι πηγές «Κότσα Χωράφα ή Κεχρινιά 4», «Κεχρινιά 3», Κεχρινιά 2» και Κεχρινιά 1» οδηγούνται, κατ’ επιλογή και με σωστή διαχείριση βανών ανάλογα με τις ανάγκες, είτε στον οικισμό του Πρίνου, είτε στον οικισμό του Μεγάλου Καζαβιτίου. Οι πηγές «Μηλιώ» και «Νησιός» τροφοδοτούν το Μικρό Καζαβίτη ενώ οι πηγές «Πουρός 1 και 2» και «Καλίνγκος» τροφοδοτούν την δεξαμενή «Μεταλλείο». Η υπερχείλιση του Μικρού Καζαβιτίου οδηγείται με αγωγό στην δεξαμενή «Μεταλλείο» του Πρίνου, η οποία με την σειρά της στέλνει την υπερχείλιση της στην δεξαμενή «Μικρό Σελάδι», που είναι και η δεξαμενή συλλογής του οικισμού της Σκάλας Πρίνου. Οι γεωτρήσεις «Μικρή Βάβω» και «Μεγάλη Βάβω» οδηγούνται στην δεξαμενή «Σελάδι», η γεώτρηση «Φτεροτούρα» στην δεξαμενή «Μεταλλείο» ενώ η «Μάρμαρο» στην δεξαμενή της Σκάλας Πρίνου. Η γεώτρηση Μεταλλείο είναι ανενεργή.

  • Ο τρόπος υδροδότησης των οικισμών του Πρίνου και της Σκάλας Πρίνου θα αλλάξει και θα βελτιωθεί, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του χρηματοδοτούμενου έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ-ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» το οποίο είναι υπό συμβασιοποίηση.

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΩΤΗΡΟΣ

Η Κοινότητα του Σωτήρος υδροδοτείται συνολικά από 5 πηγές, 2 γεωτρήσεις και 2 δεξαμενές συλλογής.

Οι πηγές «Μάνα», «Καστανίδι 1», Καστανίδι 2» και «Καστανίδι 3» τροφοδοτούν την δεξαμενή του ορεινού οικισμού του Σωτήρος. Οι πηγή «Ξερόλακος» και οι γεωτρήσεις «Καλύβια» και «Παπαξέν» τροφοδοτούν την δεξαμενή της Σκάλας Σωτήρος. Η υπερχείλιση του ορεινού οικισμού οδηγείται στην δεξαμενή συλλογής της Σκάλας Σωτήρος.

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ

Η Κοινότητα της Καλλιράχης υδροδοτείται συνολικά από 4 πηγές, 3 γεωτρήσεις και 3 δεξαμενές συλλογής. Και οι 4 πηγές της Κοινότητας της Καλλιράχης («Μάνα», «Νέα Μάνα», «Οστρυά» και «Αγ. Αναργύρων»)τροφοδοτούν την δεξαμενή του ορεινού οικισμού της Καλλιράχης. Η γεώτρηση «Πλάτανος» οδηγείται και αυτή στην δεξαμενή της Καλλιράχης, ενώ στη συνέχεια, η υπερχείλιση της δεξαμενής οδηγείται στην δεξαμενή «Σφαγεία». Η δεξαμενή της Σκάλας Καλλιράχης τροφοδοτείται από τις γεωτρήσεις «Μπαλουμπακιά» και «Μάρμαρο Καλλιράχης», όπως επίσης και από την υπερχείλιση της δεξαμενής «Σφαγεία». Η γεώτρηση «Φουρνούδι» είναι ανενεργή.

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΩΝ

Η Κοινότητα των Μαριών υδροδοτείται συνολικά από 4 πηγές, 2 γεωτρήσεις και 2 δεξαμενές συλλογής.

Οι πηγές «Γέννα», «Πετρομελισουργοί 1» και «Πετρομελισουργοί 2» τροφοδοτούν τον ορεινό οικισμό των Μαριών. Η υπερχείλιση της δεξαμενής των Μαριών μαζί με την πηγή «Παναγούδα» οδηγούνται στην δεξαμενή της Σκάλας Μαριών. Οι 2 γεωτρήσεις της Κοινότητας («Γέφυρα» και ««Ασβεστάδικο») τροφοδοτούν την Σκάλα Μαριών.

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

Η Κοινότητα των Λιμεναρίων υδροδοτείται συνολικά από 15 πηγές, 5 γεωτρήσεις και 3 δεξαμενές συλλογής.

Οι πηγές «Υψάριο», «Κρυόνερος», «Κάτω Πλατάνα», «Χορευτή Πλατάνα», Φράκ 1 και 2», «Βρυσιά», «Αποστόλων», «Κατλάκος»,«Γονάτι»,«Καστανιά» και «Κορακιά» υδροδοτούν τον οικισμό των Λιμεναρίων, πληρώνοντας την δεξαμενή υψηλής ζώνης. Οι πηγές «Πυργί 1 και 2» τροφοδοτούν αυτόνομα τον οικισμό του «Κάστρου». Οι γεωτρήσεις «Σκεπαστό», «Ραχίδια 2»και «Συνεταιρισμός» τροφοδοτούν και αυτές την δεξαμενή υψηλής ζώνης η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί την δεξαμενή χαμηλής ζώνης του οικισμού. Οι γεωτρήσεις «Παυλάκη» και «Πριονίδια» είναι συνδεμένες απευθείας στο εσωτερικό δίκτυο των Λιμεναρίων και ενεργοποιούνται κατά κύριο λόγο την καλοκαιρινή περίοδο λόγω αυξημένης κατανάλωσης.

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Η Κοινότητα του Θεολόγου αποτελείται από 6 οικισμούς οι οποίοι έχουν αυτόνομα εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα.

  • Θεολόγος: Ο οικισμός του Θεολόγου υδροδοτείται από 3 πηγές. Οι πηγές «Φλαχτάρ» και «Μότρ» συλλέγονται στην δεξαμενή υψηλής ζώνης του οικισμού ενώ η πηγή «Αγ. Βασιλική» τροφοδοτεί την δεξαμενή χαμηλής ζώνης. Οι δύο προαναφερθείσες δεξαμενές επικοινωνούν μεταξύ τους για καλύτερη διαχείριση, ανάλογα με τις ανάγκες του οικισμού.
  • Ποτός: Ο οικισμός του Ποτού υδροδοτείται από 7 πηγές, 3 γεωτρήσεις και 3 δεξαμενές συλλογής. Οι 4 πηγές του οικισμού («Πολίτες», «Αλεβροχιά», «Πιτελούδι», Παλίρι») τροφοδοτούν την δεξαμενή χαμηλής ζώνης του οικισμού ενώ οι υπόλοιπες 3 («Δρακοντόλακος», «Αμαθραξούς», «Μπουκάλι Βρύση») τροφοδοτούν την δεξαμενή υψηλής ζώνης. Οι γεωτρήσεις «Ρίζες 1 και 2» οδηγούνται σε μια μικρή δεξαμενή συλλογής και στη συνέχεια τροφοδοτούν την δεξαμενή υψηλής ζώνης, ενώ η γεώτρηση «Σπήλιος» πληρώνει την δεξαμενή χαμηλής ζώνης. Τέλος, υπάρχει αγωγός, ο οποίος μπορεί να τροφοδοτήσει την δεξαμενή χαμηλής ζώνης από αυτή της υψηλής ζώνης.
  • Αστρίδα: Ο οικισμός της Αστρίδας υδροδοτείται από 3 πηγές, 3 γεωτρήσεις και 3 δεξαμενές συλλογής. Οι 3 πηγές του οικισμού («Μπράτες», «Τσαρλαπάς», «Κορυφή») και 2 από τις 3 γεωτρήσεις («Πιτελίδες 1 και 2»), συλλέγονται σε ένα φρεάτιο/δεξαμενή συλλογής και στη συνέχεια το νερό οδηγείται στη δεξαμενή υψηλής ζώνης. Η γεώτρηση «Διπόταμος» τροφοδοτεί την δεξαμενή χαμηλής ζώνης του οικισμού όπου οδηγείται επίσης και η υπερχείλιση της δεξαμενής υψηλής ζώνης.
  • Θυμωνιά: Ο οικισμός της Θυμωνιάς υδροδοτείται από την πηγή Πουρός.
  • Αλυκή: Ο οικισμός της Αλυκής υδροδοτείται από 2 πηγές, 2 γεωτρήσεις και 1 δεξαμενή συλλογής. Οι πηγές του οικισμού είναι οι «Πλιάτσικο» και «Μανωλίτσου Βρύση» ενώ οι 2 γεωτρήσεις είναι οι «Θυμωνιά Κάτω» και «Θυμωνιά Πάνω».
  • Κοίνυρα: Ο οικισμός των Κοινύρων υδροδοτείται από 6 πηγές και 2 δεξαμενές συλλογής.
  • Οι πηγές «Άνω Άγελάδα», «Κάτω Αγελάδα», «Παλιός Πουρός» και «Παναγία ή Βλαχός» τροφοδοτούν την δεξαμενή υψηλής ζώνης του οικισμού ενώ οι πηγές «Πουρός», και «Βασιλούδη Βρύση» τροφοδοτούν την δεξαμενή χαμηλής ζώνης. Υπάρχει αγωγός ο οποίος συνδέει τις 2 αυτές δεξαμενές ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πλήρωσης της χαμηλής ζώνης από την υψηλή.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

Η Κοινότητα της Ποταμιάς υδροδοτείται συνολικά από 9 πηγές, 3 γεωτρήσεις και 3 δεξαμενές συλλογής.

Ο οικισμός της Ποταμιάς υδροδοτείται από της πηγές «Άνω Καλοκαιρινή» και «Κάτω Καλοκαιρινή» ενώ ο οικισμός της Σκάλας Ποταμιάς υδροδοτείται από τις πηγές «Άνω Βρυσά», «Κάτω Βρυσά», «Κούκος», «Αγ. Γεώργιος 1», «Αγ. Γεώργιος 2», «Προβά Βρύση» και «Κιόσι» οι οποίες τροφοδοτούν την δεξαμενή «Παλιά Κατασκήνωση» η οποία στη συνέχεια τροφοδοτεί την δεξαμενή «Νέα Δεξαμενή Σκάλας Ποταμιάς». Η γεώτρηση γήπεδο τροφοδοτεί την «Νέα Δεξαμενή Σκάλας Ποταμιάς» ενώ οι γεωτρήσεις «Κουτλή» και «Μακαλιοί» είναι συνδεμένες απευθείας στο εσωτερικό δίκτυο του οικισμού και ενεργοποιούνται κατά κύριο λόγο την καλοκαιρινή περίοδο λόγω αυξημένης κατανάλωσης. Να σημειωθεί ότι η υπερχείλιση του ορεινού οικισμού είναι συνδεμένη και τροφοδοτεί την δεξαμενή του παραλιακού οικισμού.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ


Η Κοινότητα της Παναγιάς υδροδοτείται συνολικά από 2 πηγές, 2 γεωτρήσεις και 4 δεξαμενές συλλογής.Ο οικισμός της Παναγίας τροφοδοτείται από την ομώνυμη πηγή, η οποία τροφοδοτεί, μέσω ενός αντλιοστασίου, την δεξαμενή του οικισμού. Η Σκάλα Παναγίας υδροδοτείται από την πηγή του «Αγ. Αθανασίου» και τις 2 γεωτρήσεις «Κληματσίδα» και «Πασπάρη». Η πηγή τροφοδοτεί την δεξαμενή «Αγ. Παντελεήμονας» από την οποία υπάρχει αγωγός, που συλλέγει και τα νερά της γεώτρησης «Κληματσίδα», και καταλήγει στην δεξαμενή «Σκάλας Παναγίας». Η γεώτρηση «Πασπάρη», με δικό της δίκτυο, τροφοδοτεί την ομώνυμη δεξαμενή.