Βέλος επόμενης Σελίδας

Προσωπικό ΔΕΥΑΘ

Σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη που εκπονήθηκε για την ίδρυση της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, ο συνολικός αριθμός του προσωπικού της είναι 37 άτομα. Το 2021 οι εργαζόμενοι στη Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) ανέρχονται εννέα άτομα, εκ των οποίων οι δύο είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και οι 7 επτά είναι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε).

Για την περαιτέρω εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών-καταναλωτών, η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου συνεργάζεται και με εξωτερικούς συνεργάτες.

Παρατίθεται αναλυτικά λίστα των εργαζομένων στη Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, τα τμήματα-θέσεις και τα αντίστοιχα email και τηλέφωνα επικοινωνίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΤΜΗΜΑ – ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 25930 24025 & 24026 e-mail
Τμήμα Λογιστηρίου Λίνα Μανακούδα εσωτ. 101 apothiki@deyathassou.gr
Πρωτόκολλο Κωστής Κερασίνης εσωτ. 102 protokollo@deythassou.gr
Τμήμα Λογιστηρίου – Ταμίας (ΙΔΑΧ) Φωτεινή Προφήτη εσωτ. 103 logistirio@deyathassou.gr
Τμήμα Kαταναλωτών Σοφία Λαγάρα εσωτ. 104 info@deyathassou.gr
Τμήμα Kαταναλωτών Λένα Βασιλούδη εσωτ. 106 office@deyathassou.gr
Γεν.Διευθύντρια (ΙΔΑΧ) Αργυρώ Μαύρου εσωτ. 107 genikos@deyathassou.gr
Γραμματεία (ΙΔΑΧ) Γιώτα Χατζηγεωργίου εσωτ. 202 grammateia@deyathassou.gr
Γενικών Καθηκόντων (ΙΔΑΧ) Γιώργος Γεωργιάδης εσωτ. 203
Τμήμα Προμηθειών Μαρία Βογδάνου εσωτ. 205 promithies@deyathassou.gr
Τμήμα Προμηθειών (ΙΔΑΧ) Κατερίνα Μπουδούρη εσωτ. 206 support@deyathassou.gr
Τεχνικό Τμήμα – Μηχανικός Περιβάλλοντος Παντελής Μανωλάκης εσωτ. 301 technikos@deyathassou.gr
Τεχνικό Τμήμα – Πολιτικός Μηχανικός (ΙΔΑΧ) Γιώργος Τσένης εσωτ. 302 tydeyath@deyathassou.gr
Τεχνικό Τμήμα – Πολιτικός Μηχανικός Σοφία Θεοδοσίου εσωτ. 304 ty_304@deyathassou.gr
Τεχνικό Τμήμα – Τεχνίτης Υδραυλικός (ΙΔΑΧ) Μπάμπης Σαλονικιός 6948508738
Τεχνικό Τμήμα – Τεχνίτης Υδραυλικός (ΙΔΑΧ) Στέργιος Καζάρας 6948060514
Τεχνικό Τμήμα – Τεχνίτης Υδραυλικός (ΙΔΑΧ) Κώστας Μπακιρτζής 6948508730
Τεχνικό Τμήμα – Τεχνίτης Υδραυλικός (Δημ. Υπαλ.) Λάμπρος Λαμπρινίδης 6948508726
Τεχνικό Τμήμα – Τεχνίτης Υδραυλικός (Δημ. Υπαλ.) Γιάννης Καρδαράς 6948508734
Τεχνικό Τμήμα – Τεχνίτης Υδραυλικός (Δημ. Υπαλ.) Κώστας Τυρολόγος 6948508731
Τεχνικό Τμήμα – Τεχνίτης Υδραυλικός (Δημ. Υπαλ.) Σωτήρης Τσιλογιώργης 6948508728
Τεχνικό Τμήμα – Τεχνίτης Υδραυλικός Γιάννης Σωτηριάδης 2593024025
Τεχνικό Τμήμα – Τεχνίτης Υδραυλικός Τάσος Βασιλούδης 6951652290
Τεχνικό Τμήμα – Βοηθός Υδραυλικού Αυγουστής Κλωφάς 2593024025
Τεχνικό Τμήμα –Υπεύθυνος χλωρίωσης πόσιμου νερού Γιάννης Τούντας 6951652289
ΕΕΛ Λιμένα – Χημικός Σπύρος Σωτηρούδης 2593023194 viokalim@deyathassou.gr
ΕΕΛ Λιμένα– Παρακολούθηση συστημάτων τηλεελέγχου, scada, κ.α. Γιώργος Μαλακογιάννης 2593023194 viokalim@deyathassou.gr
ΕΕΛ Ποταμιάς – Συντηρητής Πέτρος Διαλεκτόπουλος 6946897739 viokalim@deyathassou.gr
ΕΕΛ Λιμένα – Αυτοματιστής Παντελής Παπαχριστοδούλου 2593023194 viokalim@deyathassou.gr
Ηλεκτρολόγος Τάσος Φραγκιόγλου 6955665492 viokalim@deyathassou.gr
Ηλεκτρολόγος Αλέξανδρος Πατές 6948508733 viokalim@deyathassou.gr