Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 8η /2023

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 16/6/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2023.

2. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων μετά των υλικών τοποθέτησης.

3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών δημιουργίας ενημερωτικού εντύπου για την εξοικονόμηση του νερού.

4. Έγκριση μετατόπισης αντηρίδας στύλου δικτύου ηλεκτροδότησης εντός ρέματος «Μέλισσα Λάκκος» του οικισμού Ποτού, Κοινότητας Θεολόγου Δήμου Θάσου.

5. Έγκριση αποδοχής δωρεάς στην Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ενός απινιδωτή από την εταιρία ELEMEC S.A.

6. Ανάκληση της με αριθμ. 42/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και λήψη νέας για την αποζημίωση καταναλωτή.

7. Έγκριση τακτοποίησης καρτελών καταναλωτών.

8. Έγκριση αιτήσεων καταναλωτών για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα