Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 7η/2024

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 19/04/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της εκτέλεσης γεωφυσικών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

2. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών καταγραφής ενδείξεων ηλεκτρονικών υδρομετρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υποστήριξης τεχνιτών – υδραυλικών για τα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υποστήριξης ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή εργασιών καθαρισμού εξωτερικού χώρου εγκαταστάσεων ΒΙΟΚΑ, καθαρισμού περιβάλλοντα χώρου αντλιοστασίων στις Κοινότητες Λιμένα, Ποταμιάς και Καλλιράχης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών αποφράξεων των αποχετευτικών δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών εκκένωσης βοθρολυμάτων από τον Κοινοτικό βόθρο Λιμεναρίων και μεταφορά τους σε μονάδα επεξεργασίας βοθρολυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα εφαρμογής δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή και συντήρηση ηλεκτροκινητήρα της ΕΕΛ Ποταμιάς Θάσου με τη χρήση των κατάλληλωνανταλλακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016.

10.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αντλίας λυμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016.

11.Έγκριση προσωρινού και οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Ποτού – Λιμεναρίων Δήμου Θάσου».

12.Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για πληρωμή έργων Προγράμματος δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

13.Επικύρωση Απόφασης Προέδρου για ανάθεση νομικών υπηρεσιών.

14.Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την επισκευή αντλίας ανακυκλοφορίας της ΕΕΛ ποταμιάς με τη χρήση των κατάλληλων ανταλλακτικών.

15.Τακτοποίηση καρτελών καταναλωτών.

16.Έγκριση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

17.Εξέταση αιτήματος σχετικά με οφειλές καταναλωτή.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα