Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 19η /2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 07/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, τ. Α΄), όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

1. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2023.

2. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ».

3. Έγκριση αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου εργαζομένου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

4. Έγκριση τακτοποίησης εκκρεμοτήτων καρτελών καταναλωτών

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα