Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 16η /2023

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ειδική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 20/12/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού παρακάτω θέματος:

 

1. Έγκριση του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2024.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα