Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 11η /2023

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 31/8/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση της 8ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2023.

2. Οικονομική ενίσχυση στη Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών.

3. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια υλικών. ύδρευσης – αποχέτευσης – υδρομέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν. 4412/2016.

4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας σωλήνων άντλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πιεσόμετρων, σταθμήμετρων, αναλογικών καρτών και αντικεραυνικών συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών ένδυσης του προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής εργασιών επισκευής μειωτήρα της ΕΕΛ Ποταμιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών νομικής διαδικτυακής ενημερωτικής βάσης δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

9. Έγκριση τοποθέτησης προϊσταμένου και καταβολή επιδόματος ευθύνης σε υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

10.Έγκριση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους

11.Ένσταση καταναλωτή επί της 86/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ

12.Εκκρεμότητες από λογαριασμούς ύδρευσης ξενοδοχειακής μονάδας και χρέωση κυβικών με δοτές ποσότητες.                                             

13. Bεβαίωση ληξιπρόθεσμων οφειλών κατανάλωσης νερού σε μισθωτές ακινητου                                                                       

14.Τακτοποίηση καρτελών καταναλωτών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα