Βέλος επόμενης Σελίδας

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Ο όρος εταιρική-κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν, επομένως, να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται, δηλαδή, τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, το σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).

Εταιρική κοινωνική ευθύνη και Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου

Η Επιχείρηση είναι στενά δεμένη με την κοινωνία του Δήμου Θάσου και η Διοίκηση καθώς και οι εργαζόμενοι της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου,  πέρα από την όποια υποχρέωση επιβάλλεται από τη νομοθεσία, έχουν ως στόχο στην αναβάθμιση της λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου με νέα έργα υποδομής που αποβλέπουν σε ποιοτικές υπηρεσίες και εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες των πολιτών του νησιού.
Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί και στοχεύει συνεχώς στη διασφάλιση και  την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο μέσω των δράσεων και των εργασιών της.