Βέλος επόμενης Σελίδας

Ειδικά τιμολόγια

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, έχει μεριμνήσει για μειώσεις τιμολογίου 50% στην κατανάλωση, σε ειδικές κατηγορίες καταναλωτών.

  • Οι πολίτες έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για μία μόνο παροχή, προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία των ιδιοτήτων τους. Οι κατηγορίες που έχουν δικαίωμα έκπτωσης είναι οι ακόλουθες:
  1. Πολύτεκνες οικογένειες με 3 παιδιά και άνω
  2. Νεφροπαθείς (με ιατρική γνωμάτευση)
  3. Άποροι (εισοδηματικό και οικογενειακό κριτήριο σε συνδυασμό με την εξέταση της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου).

Η έκπτωση των παραπάνω κατηγοριών δεν έχει αναδρομική ισχύ και αρχίζει να ισχύει για τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μετά. Ειδικά για την κατηγορία των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών  σταματάει να ισχύει, με την ενηλικίωση του/των τέκνων.

 

  • Τα σχολεία όλων των βαθμίδων, τα Κ.Α.Π.Η., οι ιεροί ναοί και οι μονές ακολουθούν ενιαίο τιμολόγιο για όλα τα m3 με 0,35€.