Βέλος επόμενης Σελίδας

ΕΕΛ Πρίνου Θάσου

Η πρόταση για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου-Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Πρίνου και όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου» υποβλήθηκε στο ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης.

Η ΕΕΛ πρόκειται να κατασκευαστεί σε γήπεδο συνολικής έκτασης 24.050m στη θέση Βάλτα-Τσαίρια.

Η ΕΕΛ προβλέπεται να εξυπηρετεί (το καλοκαίρι) ισοδύναμο πληθυσμό 5.200 στην Α’ φάση (20ετία) και 11.500 στην Β’ φάση (40ετία). Ο σχεδιασμός της Β’ φάσης συμπεριλαμβάνει και τον εκτιμώμενο πληθυσμό του οικισμού της Σκάλας Ραχωνίου και της περιοχής Παχύς.

Η μέθοδος επεξεργασίας είναι δευτεροβάθμια επεξεργασία με σύστημα παρατεταμένου αερισμού με απομάκρυνση αζώτου, ακολουθούμενη από χλωρίωση. Τα επεξεργασμένα λύματα διατίθενται στη θάλασσα (18m βάθος) μέσω χερσαίου (1.100m) και υποθαλάσσιου (1.100m) αγωγού HDPE, συνολικού μήκους 2.200m.

Xάρτης Τοποθεσίας