Βέλος επόμενης Σελίδας

ΕΕΛ Ποτού Θάσου

Η  Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στη Κοινότητα Θεολόγου υλοποιήθηκε μέσω της Πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Ποτού-Λιμεναρίου Δήμου Θάσου» για την εξυπηρέτηση των κατοίκων των οικισμών Λιμεναρίων, Καλυβίων, Πευκαρίου και Ποτού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής ΕΠΠΕΡΑΑ με το ποσό των 7.657.407,95€ (πλέον ΦΠΑ). Η λειτουργία της ΕΕΛ ξεκίνησε το 2020 και μέχρι την ολοκλήρωση  των υπολειπόμενων τμημάτων του δικτύου, λειτουργεί μόνο για εναπόθεση βοθρολυμάτων.

Η ΕΕΛ βρίσκεται σε γήπεδο εκτάσεως 5.000m2, 720m ανατολικά του οικισμού Ποτού και απέχει 1.650m από τη θάλασσα, ενώ σε απόσταση 180m διέρχεται το ρέμα Διπόταμος.

Ο σχεδιασμός της ΕΕΛ διαστασιολογήθηκε για την κάλυψη των αναγκών της 20ετίας (Α’ φάση) και της 40ετίας (Β’ φάση) για να εξυπηρετήσει ισοδύναμο πληθυσμό 3.000 κατοίκων το χειμώνα και 13.000 το θέρος κατά την Α’ φάση και 6.000 κατοίκων το χειμώνα και 26.000 το θέρος κατά τη Β’ φάση.

Η μέθοδος επεξεργασίας είναι αυτή της προχωρημένης επεξεργασίας, δηλαδή το σύστημα της βιολογικής επεξεργασίας ενεργού ιλύος, με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της ιλύος και απομάκρυνση θρεπτικών. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται με σύστημα υπεδάφιας διάθεσης, που αποτελείται από δύο κεντρικούς κλάδους (700m έκαστος) με δευτερεύον δίκτυο, στις όχθες και την κοίτη του ρέματος Διπόταμος.

Χάρτης Τοποθεσίας