Βέλος επόμενης Σελίδας

ΕΕΛ Ποταμιάς Θάσου

Η  Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στη Κοινότητα Ποταμιάς Θάσου είναι η πρώτη ΕΕΛ που υλοποιήθηκε στο νησί της Θάσου, για την εξυπηρέτηση των ορεινών οικισμών, Παναγίας και Ποταμιάς καθώς και των παραλιακών οικισμών Σκάλας Παναγίας και Σκάλας Ποταμιάς, των Κοινοτήτων Παναγίας και Ποταμιάς.

Χρηματοδοτήθηκε από το Κοινοτικό Πρόγραμμα ENVIREG και το Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Για πρώτη φορά λειτούργησε το έτος 1999.

Η ΕΕΛ βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Ποταμιάς σε έκταση 7.000m2, 1.400m περίπου ανατολικά του οικισμού της Κοινότητας Ποταμιάς και 1.800m περίπου νοτιοανατολικά του οικισμού της Κοινότητας Παναγίας, ενώ απέχει 550m από την επαρχιακή οδό Ποταμιάς-Σκάλα Ποταμιάς και 900m περίπου από την θάλασσα της περιοχής.

Ο σχεδιασμός της ΕΕΛ έγινε για να εξυπηρετεί πληθυσμό 4.000 κατοίκων το χειμώνα και 20.000 κατοίκων το καλοκαίρι.

Η μέθοδος επεξεργασίας είναι της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, απονιτρικοποίηση και απομάκρυνση φωσφόρου. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται με 2 τρόπους:

  1. με άρδευση των ελαιοκτημάτων, μέσω δεξαμενής εγκατεστημένης σε υψηλό σημείο της περιοχής,
  2. με επιφανειακή διάθεση, έπειτα από διαμόρφωση του εδάφους του παρακείμενου ρέματος, με τη χρήση χαλικιών και άμμου (αμμοχαλικοφίλτρων).

Σήμερα, έχει ήδη υποβληθεί αίτημα και αναμένεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης για τη χρηματοδότηση της μελέτης «Αναβάθμιση-Εκσυγχρονισμός ΕΕΛ Παναγιάς- Ποταμιάς Θάσου» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον κωδικό Πρόσκλησης ΑΤ09 με Π/Υ 316.984,03€ (πλέον Φ.Π.Α.).
Το ζητούμενο του έργου είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης, με εκμετάλλευση, στο βαθμό που είναι εφικτό, των υφιστάμενων κατασκευών. Κατά το σχεδιασμό, θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε κάθε στάδιο επεξεργασίας, καθώς και στη μέθοδο επεξεργασίας που θα επιλεγεί, ώστε η ΕΕΛ να λειτουργεί αποδοτικά για άλλα 20 χρόνια και να φτάσει τη 40ετία λειτουργίας, όπως οριζόταν από τον αρχικό σχεδιασμό του έργου.

Xάρτης Τοποθεσίας