Βέλος επόμενης Σελίδας

ΕΕΛ Καλλιράχης Θάσου

Η  Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στη Κοινότητα Καλλιράχης Θάσου υλοποιήθηκε μέσω της Πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καλλιράχης Θάσου» για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του ορεινού οικισμού της Κοινότητας Καλλιράχης και με μελλοντική εξυπηρέτηση και των παραλιακών οικισμών Σκάλας Καλλιράχης και Σκάλας Σωτήρος.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ Μακεδονία-Θράκη με το ποσό του 1.042.543,75€ (πλέον ΦΠΑ). Η λειτουργία της ΕΕΛ ξεκίνησε το 2015.

Η ΕΕΛ βρίσκεται σε γήπεδο στην, εκτός σχεδίου, περιοχή της Κοινότητας Καλλιράχης σε  έκταση 2.417,93m2 και σε απόσταση 476m δυτικά του οικισμού.

Ο σχεδιασμός της ΕΕΛ έγινε για να εξυπηρετεί πληθυσμό 3.000 κατοίκων.

Η μέθοδος επεξεργασίας είναι αυτή της επεξεργασίας λυμάτων με βιοαντιδραστήρες κινούμενης κλίνης (moving bed bio-reactor, MBBR) σε προκατασκευασμένο (compact) συγκρότημα επεξεργασίας.  Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα πραγματοποιείται στο παρακείμενο ρέμα Στανούδι, όπου μετά από διαδρομή 1.800m καταλήγει στην θαλάσσια περιοχή του οικισμού Σκάλα Καλλιράχης.

Σήμερα ήδη έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ποσό χρηματοδότησης 3.715.000€ για τη κατασκευή του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας Καλλιράχης, Σκάλας Σωτήρος» για την υλοποίηση των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Σκάλα Καλλιράχης και Σκάλα Σωτήρος και σύνδεσή τους με τα αντλιοστάσια και  τους εξωτερικούς καταθλιπτικούς αγωγούς στην υφιστάμενη ΕΕΛ της Καλλιράχης.

Χάρτης Τοποθεσίας