Βέλος επόμενης Σελίδας

Διαύγεια

Το Πρόγραμμα Διαύγεια (νόμος 3861/2010) στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Από τον Οκτώβριο 2010 αναρτώνται σε ένα σημείο στο διαδίκτυο όλες οι αποφάσεις πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων.

Ενημερωθείτε εδώ για τις όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου και όλες τις πράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη λειτουργία της Επιχείρησης και αναρτώνται στη Διαύγεια.