Βέλος επόμενης Σελίδας

Δήλωση βλάβης

Κύρια πηγή πληροφόρησης για την ύπαρξη βλαβών στο δίκτυο είναι οι ίδιοι οι καταναλωτές. Ενημερώστε τη Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας αν διαπιστώσετε βλάβη στο δίκτυο.

Βασικές αιτίες βλαβών αποτελούν η παλαιότητα του δικτύου ύδρευσης, η καθίζηση του εδάφους, ο ανθρώπινος παράγοντας και οι επεμβάσεις αυτού, τα ελαττωματικά υλικά και οι αυξομειώσεις στην πίεση του νερού.

Από την πλευρά της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε κάθε βλάβη να ελέγχεται και να επισκευάζεται αποτελεσματικότερα και το συντομότερο δυνατόν.

Επίσης, σημαντικό πρόβλημα, που αφορά στις παροχές των καταναλωτών είναι η μη προστασία των υδρομέτρων από φθορές και από ακραίες καιρικές συνθήκες όταν αυτά δεν είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικά φρεάτια. Η μη προστασία των υδρομέτρων μπορεί να γίνει αιτία να υπάρξουν διαρροές και ο λογαριασμός να έρθει αυξημένος.

Τηλέφωνο δήλωσης βλάβης

11017


Φόρμα δήλωσης βλάβης